tc-r3120 nvr – nvr 20ch 1hdd h.265 4k

20 CH 8 Mpx (4K) H.265 1 HDD Plug-in free

tc-r3105 nvr – nvr 5ch 1hdd h.265 5mpx

 PoE IP záznamník H.265
TC-R3105/P 4K
PoE IP záznamník H.265
5 CH 8 Mpx H.265 1 HDD 4 x PoE
 PoE IP záznamník H.265
TC-R3110/P
PoE IP záznamník H.265
10 CH 6 Mpx H.265 1 HDD 8 x PoE
 PoE IP záznamník 4K H.265
TC-R3110/P 4K
PoE IP záznamník 4K H.265
10 CH 8 Mpx H.265 1 HDD 8 x PoE
 IP záznamník 12 Mpx H.265
TC-R31680
IP záznamník 12 Mpx H.265
Plug-in free RAID (0/1/5/6/10), JBOD 80 CH 12 Mpx H.265
 IP záznamník 12 Mpx H.265
TC-R524160
IP záznamník 12 Mpx H.265
160 CH 12 Mpx H.265 24 HDD Plug-in free
 hot swap IP záznamník 12 Mpx H.265
TC-R524320
hot swap IP záznamník 12 Mpx H.265
320 CH 12 Mpx H.265 24 HDD Plug-in free
 PoE IP záznamník H.265
TC-R3105/P
PoE IP záznamník H.265
Plug-in free Plug-and-Play 4 x PoE 5 CH 5 Mpx
 PoE IP záznamník 4K H.265
TC-R3210/P
PoE IP záznamník 4K H.265
10 CH 8 Mpx (4K) H.265 2 HDD 8 x PoE

sieťový rekordér tc-r3440-i/b/n/h/c 40-kanálový


80ch tc-r3880 h.265 4k sieťový rekordér

12 Mpx WDR 100dB Slot micro SD Starlight H.265

sieťový rekordér tc-nr5320m7-e24


tc-r3220 20-kanálový 2hdd sieťový rekordér

20 CH 8 Mpx (4K) H.265 2 HDD Plug-in free

tc-r3216 2hdd 4k hybridný rekordér

Go to TOP